Registracija
-Na ovoj strani možete izvršiti registraciju Vašeg lokala. Posle popunjenog obrasca (obavezno uneti podatke oznacene zvezdicom) poslati formu i nakon provere podataka od strane administratora sajta putem telefona bicete obavešteni o rezultatima registracije. Kada dobijete obaveštenje da je prikazivanje strane odobreno, u svakom trenutku unošenjem korisnickog imena i lozinke (username, password) možete da administrirate istu po vašoj želji.
Podaci
-Na ovoj strani možete izvršiti izmenu Vaših podataka
Vaša strana - Vesti

-Pomocu programa koji vam nudimo na ovim stranama moguca je administracija po vašem izboru.

-Uputstvo za korišcenje programa:

1. Izbor fontova
2. Izbor velicine fonta
3. Formati teksta (standardno HTML formatiranje teksta)
4. Zadebljan tekst
5. Zakrivljen tekst
6. Podvucen tekst
7. Precrtan tekst
8. Kopirati tekst
9. Iseci tekst
10. Zalepiti isecen ili kopiran tekst
11. Korak u nazad
12. Korak u napred
13. Ispisivanje teksa u sabskriptu
14. Ispisivanje teksa u superskriptu
15. Pravnjanje teksta u levo
16. Centralno poravnjanje
17. Poravnjanje teksta u desno
18. Puno poravnjanje
19. Pomeranje konteksta strane u desno
20. Pomeranje konteksta strane u levo
21. Nabrajanje po rednom broju
22. Slobodno nabrajanje
23. Uvlacenje teksta
24. Izvlacenje teksta
25. Boja teksta
26. Boja pozadine teksta
27. Horizontalna linija
28. Kreiranje web linka

  *URL- Adresa wab linka
*Title- Alternativni tekst linka
*Target- Izbor prozora u kom ce link da se otvori
29. Postavljanje slika na stranu
 

Da biste postavili sliku na Vašu stranu potrebno je prvo podici slike na server sajta (preporucuju se što manje slike zbog brzine ucitavanja), a to se radi tako što se preko tastera "Browse" izaberu željene slike sa Vašeg racunara zatim, tasterom "Upload" podignuti slike na server.
U prozoru "Insert Image" moguce je menjati neke osobine slike kao što su:
     *Width- Širina
     *Height- Visina
     *Aling- Poravnjanje
     *Border- Debljina ivice bordera
Svaki od korisnika po odobravanju prikaza strane na sajtu dobija svoj direktorijum u koji smešta slike i ima mogucnost kreiranja novih.
     *Directory- Direktorijum u kome se trenutno nalazite
     *Directory Up- Povratak u predhodni direktorijum
     *New Folder- Kreiranje novog direktorijuma
U prozoru u kome se nalaze slike ispod svake slike postoje dva tastera:
     - Obrisati sliku
     - Promeniti (doraditi) sliku
Program za doradu slika:
     *Crop- Iseci sliku
     *Resize- Promena dimenzija slike
     *Rotate- Rotiranje slike
     *Measure- Merenje slike
     *Marker- Oznacavanje odredjenih delova slike
     *Save- Sacuvati promene


30. Kreiranje tabela
  *Rows- Broj redova tabele
*Cols- Broj kolona tabele
*Within- Širina tabele
*Alingment- Poravnjanje tabele
*Border thickness- Debljina ivica tabele
*Cell spacing, Cell padding- Odmicanje konteksta tabele od njenih ivica
31. HTML kod Vaše strane
Promena lozinke
-Omogucuje promenu lozinke.
Logout
-Pri napuštanju administrativnog dela sajta preporucljivo je izlogovati se.
Ruža - 19 Apr 2011
Ponuda audio knjiga !!! >>>

Magic Travel - 10 Jan 2011
LETO 2011 - GRCKA >>>

BlueWavesMedia - 11 Mar 2010
Web prezentacije-POVOLJNO >>>

TRG - 23 Feb 2010
APOTEKA TRG-trajno snižene cene svih artikala 5% >>>

TV Alfa - 26 Mar 2009
Cenovnik za marketing >>>

Skadarlija - 23 Feb 2009
Novo u ponudi !!! >>>

Kolo - 15 Feb 2009
Transport robe za Crnu Goru >>>

Park - 11 Feb 2009
Jesenja akcija 2008 "Naoštrite lance na vreme" >>>

Jasna - 22 Dec 2008
COLLIN !!! >>>

Mardacor - 26 Oct 2008
Sigurnosna vrata !!! >>>

Capedunum - 26 Sep 2008
Novi katalog proizvoda >>>

Arsić - 27 May 2008
5% POPUSTA ČETVRTKOM >>>

Kameleon - 11 Mar 2008
Akcija !!! >>>